Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád cvičiště

23. 1. 2009

Provozní řád kynologického cvičiště Klubu psích sportů z.s. a ZKO DesnáCvičiště a jeho zařízení slouží k zájmové a sportovní kynologické činnosti – chovatelství a sportovní výcvik ve smyslu stanov ČKS.

 

​Doba výcviku vyhrazená pro členy ZKO: neděle od 9:00 hod. (cca duben - listopad). 

Ostatní aktivity (agility, coursing) čtvrtek od 16:00 hod

 

Návštěva cvičiště individuálně - pouze členové ZKO  mimo výcvikový den na vlastní nebezpečí. Členové v době nepřítomnosti člena Klubu psích sportů z.s. jsou povinni nahlásit vstup na cvičiště formou sms  pí. Gajdáčové a to na telefonní číslo 777 900 002, nebo e-mailem na adresu zko-desna-tufra@seznam.cz (obsazenost využití cvičební plochy mimo výcvikový den lze sledovat na web stránkách zko-desna-tufra.estranky.cz)

 

Parkování vozidel je možné před vjezdem na cvičiště na odstavné ploše. Vjezd vozidel do prostoru cvičiště je možný pouze v odůvodněných případech.

Při vstupu na cvičiště je psovod povinen vést psa upoutaného na vodítku.

Volné pobíhání psů po cvičišti je zakázáno. Za veškeré škody způsobené psem zodpovídá psovod a to i během nácviku obrany.

Na cvičiště dochází pouze se zdravým psem, který nejeví známky nemoci a má platné očkování proti parvoviróze, vzteklině a psince.

Během pobytu na cvičišti je nutné zajistit psy proti zbytečnému štěkání, tj. neuvazovat štěkající psy, ale používat odkládací kotce - po dohodě s výcvikářem, popř. umístit psa v autě apod.

Cvičiště a jeho zařízení udržuje v pořádku a čistotě, neničí zařízení a tyto vrátí na původní místo, a svým chováním zabraňuje vzniku škod na zařízení cvičiště . Členové, hostující nebo účastníci kurzu mohou využívat všechny pomůcky, překážky a zařízení ve vlastnictví Klubu psích sportů z.s. způsobem k tomu určeným. Jejich svévolné poškozování je zakázáno!

Venčí psa mimo cvičiště a v případě znečištění výkaly odstraní.

Je zakázáno přivazovat psy k překážkám, oplocení, nebo nechávat psy nezajištěné a bez dozoru !!

Zodpovídá za škody způsobené svým psem

Háravé feny mají přístup po dohodě.

V případě, že dojde ke konfliktu mezi psy nebo s cizí osobou, je držitel povinen neprodleně zajistit veterinární vyšetření svého psa (§4, odst. g) zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči).

Pokud se člen svým chováním nebo chováním svého psa dopustí přestupku proti veřejnému pořádku, či přestupku proti občanskému soužití, bude mu za tento přestupek uložena sankce a bude-li předpoklad, že se přestupku dopustí znovu, bude mu zabráněno ve  vstupu na cvičiště na dobu až jednoho roku (§17, odst. 1, přestupkového zákona č. 200/1990 Sb.).