Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hlídání předmětu

 

Účel cviku: je, aby pes byl schopen uhlídat svěřený předmět. Takovým předmětem může být taška, peněženka, jízdní kolo, apod.
Obrazek
Psovod uváže psa na pevné a pružné vodítko, položí před něj zmíněný předmět a zavelí "hlídej". Pes nesmí na předmětu ležet. Poté psovod poodstoupí a sleduje chování psa. Po určité době vyjde pomocník a prochází kolem psa ve vzdálenosti zhruba deseti kroků, aniž by si jej všímal anebo jej kontaktoval. Po několikerém nevšímavém přechodu pomocník "zpozoruje" odložený předmět, přistoupí ke psu a snaží se mu předmět odebrat. Psovod může psa povzbuzovat povelem "dej pozor, hlídej". Jakmile pes na ruku pomocníka zaútočí, ten musí odskočit a dát tak najevo, že se psa bojí a že ho pes svým chováním od jeho počínání odradil. Psovod psa chválí a povzbuzuje. Pomocník odchází a psovod usměrní psa k opětovnému hlídání předmětu.

Účelem tohoto cviku je, aby pes nejen pomocníka od jeho úmyslu odradil, ale aby se pes navracel k hlídanému předmětu, když už nehrozí žádné nebezpečí. Psi většinou rychle "pochopí", co je jejich úkolem, a na tento cvik se těší. Na nás pak je, abychom citlivým nácvikem naučili svého psa aktivitě jen v případě, kdy je to potřeba, a ne aby řval a útočil na každého člověka, který projde ve vzdálenosti dvaceti metrů.

Pokud pes zvládá střežení předmětu na úvazu, přistoupíme k nácviku hlídání předmětu na volno. Postup je naprosto stejný, ale naším úkolem je, aby se pes ihned po klidu pomocníka navracel zpět k hlídanému předmětu. Zde používám povelu "k věci". Při postupném nácviku se pes naučí předmět hlídat, i když se k němu vydají pomocníci dva. Jeden se snaží odpoutat pozornost psa a druhý naznačuje odebírání věci. Lze při tomto nácviku používat i delší šňůru a mít tak psa pod přímou kontrolou. Pes při této činnosti pracuje samozřejmě v náhubku, který musí být bezpečný a zajištěný proti samovolnému uvolnění, vzhledem k tomu, že pomocník není opatřen ochranným rukávem. .

  !!! CHYBY!!!
- psovod není důsledný a náročný na provedení cviku